VIII SİNİF İMTAHAN MÖVZULARI

ANA-DİLİ Danışıq səsləri – saitlər və samitlər. Ahəng qanunu. Bəzi saitlərin uzun tələffüzü. O saitinin A kimi tələffüz edilməsi. Söz sonunda cingiltili samitlərin tələffüzü. K və Q samitinin yazılışı və deyilişi. Qoşa samitlə bitən təkhecalı sözlər. Qoşasamitli sözlərin yazılışı və deyilişi. Vurğu və heca. Sözün leksik və qrammatik mənası. Sözün həqiqi və məcazi mənası. Çoxmənalı […]

VII SİNİF İMTAHAN MÖVZULARI

ANA-DİLİ Fonetika. Danışıq səsləri – saitlər və samitlər. Ahəng qanunu. Bəzi saitlərin uzun tələffüzü. O saitinin A kimi tələffüz edilməsi. Söz sonunda cingiltili samitlərin tələffüzü. K və Q samitinin yazılışı və deyilişi. Qoşa samitlə bitən təkhecalı sözlər. Qoşasamitli sözlərin yazılışı və deyilişi. Heca və vurğu. Leksika. Sözün leksik və qrammatik mənası. Sözün həqiqi və məcazi […]

VI SİNİF İMTAHAN MÖVZULARI

ANA -DİLİ Fonetika. Danışıq səsləri – saitlər və samitlər. Ahəng qanunu. Bəzi saitlərin uzun tələffüzü. O saitinin A kimi tələffüz edilməsi. Söz sonunda cingiltili samitlərin tələffüzü. K və Q samitinin yazılışı və deyilişi. Qoşa samitlə bitən təkhecalı sözlər. Qoşasamitli sözlərin yazılışı və deyilişi. Heca və vurğu Sözün leksik və qrammatik mənası. Sözün həqiqi və məcazi […]

V sinif imtahan movzuları

ANA-DİLİ Danışıq səsləri – saitlər və samitlər. Ahəng qanunu. Bəzi saitlərin uzun tələffüzü. O saitinin A kimi tələffüz edilməsi. Söz sonunda cingiltili samitlərin tələffüzü. K və Q samitinin yazılışı və deyilişi. Qoşa samitlə bitən təkhecalı sözlər. Qoşasamitli sözlərin yazılışı və deyilişi. İNGİLİS-DİLİ UNIT 1 AT OUR SCHOOL, Vocabulary / TO BE (am, is, are) UNIT […]

IV SİNİF İMTAHAN MÖVZULARI

ANA-DİLİ Terminlər. Sözün səs tərkibi (tələffüz əsasında müəyyənləşməsi). Ahəng qanunu Sözlərin şəkilçi qəbul edərək dəyişməsi. Şəkilçilərin ahəng qanununa görə dəyişməsi. Şəkilçilərin yazılışı və tələffüzünün dəyişməsi Sözün fonetik təhlili Nitq hissələrinin iki yerə bölünməsi: əsas və köməkçi. Əsas nitq hissələri haqqında ümumi məlumat RİYAZİYYAT 1 000 000 dairəsində xəbərlər ( Mərtəbələr, siniflər və ədədlərin müqayisəsi) 1 […]

III SİNİF İMTAHAN MÖVZULARI

  ANA-DİLİ Sait və samit mövzusunun təkrar edilməsi Qalın və incə saitlər Dodaqlanan və dodaqlanmayan saitlər Sait mövzusuna aid tapşırıqların işlənməsi RİYAZİYYAT Vurma və bölmə vərdişləri Qalıqlı bölmə 1000 dairəsində ədədlər 1000 dairəsində toplama MƏNTİQ Şifrəli əməllər İNGİLİS-DİLİ Unit 1. Let’s learn letters. Lesson 1 Unit 1. Let’s learn letters. Lesson 2 Unit 1. Let’s […]

II SİNİF İMTAHAN MÖVZULARI

ANA DİLİ Hekayə xəritəsi Adların ilk hərfinə görə əlifba sırası ilə düzülməsi Qalın və incə saitlər Dodaqlanan və dodaqlanmayan saitlər Ahəng qanunu RİYAZİYYAT Yada salın. Ədədlərin müqayisəsi. Ədəd oxu. Sıralama İkirəqəmli ədədin birrəqəmli ədədlə toplanması (onluq yaranmayan hal). Onluqların toplanması. Məsələ həlli MƏNTİQ Şifrəli əməllər İNGİLİS-DİLİ Unit 1. Lesson 1. Greetings. Hello! Hi! Unit 1. […]