İmtahan mövzuları - İnformatika 9 və 10-cu siniflər

İmtahan mövzuları - İnformatika 9 və 10-cu siniflər
09 aprel 2022

 
9-10-cu siniflər üçün
2021–2022-ci därs ili üçün İnformatika fänni üzrä proqram
Aylar Häftä  
Yanvar 1   İnformasiya və informasiya prosesləri
2   İnformasiyanin kodlaşdirilmasi və miqdarinin ölçülməsi
3   İnformasiyanin kodlaşdirilmasi və miqdarinin ölçülməsi
4   Say sistemləri
Fevral 1   Kompüterin aparat təminati
2   Kompüterin proqram təminati
 
3   Alqoritm. Alqoritm anlayışı. alqoritmin xassələri. Alqoritmin təqdimedilmə üsulları
 
4   Alqoritm. Alqoritmin növləri (xətti, budaqlanan, dövri)
Mart 1   Proqramlaşdirma. “Proqramlaşdırma dili” anlayışları. Translyator
2   Proqramlaşdirma. Python proqramlaşdırma dili
 
3   TƏTİL
4   Proqramlaşdirma. Sabit və dəyişən kəmiyyətlər. Verilənlərin daxil və xaric edilməsi
 
      Proqramlaşdirma. Şərt operatoru