İmtahan mövzuları - Riyaziyyat 8, 9 və 10-cu siniflər

İmtahan mövzuları - Riyaziyyat 8, 9 və 10-cu siniflər
04 aprel 2022

Riyaziyyat - 8-ci sinif mövzular
Mövzular Sinif
   
   
Natural ədədlər V, VI
Çoxluqlar  V, VI, VII
Adi və onluq kəsrlər. Rasional ədədlər   V, VI, VII
Nisbət. Tənasüb. Faiz V, VI, VII
Kvadrat kök. Həqiqi ədədlər VIII
Kvadrat kök. Həqiqi ədədlər VIII
Həndəsənin əsas anlayışları V, VI, VII
Üçbucaqlar V, VI, VII
Tətil  
Üçbucaqlar V, VI, VII
Pifaqor teoremi VIII
Birdəyişənli tənliklər. Kvadrat tənliklər V, VI, VII, VIII
Birdəyişənli tənliklər. Kvadrat tənliklər V, VI, VII, VIII
Çevrə V, VI
Tətil  
Dördbucaqlılar V, VIII
Dördbucaqlılar V, VIII
Çoxhədlinin vuruqlara ayrılması V, VII, VII
Rasional ifadələr VIII
Fiqurların sahəsi və həcmi V, VI, VIII
Fiqurların sahəsi və həcmi V, VI, VIII
Rasional tənliklər VIII
Rasional tənliklər VIII
Tənliklər sistemi VII
Tətil  
Simmetriya. Fiqurların oxşarlığı V, VI, VIII

9-cu sinif
Mövzular
Natural ədədlər
Çoxluqlar
Adi və onluq kəsrlər
Nisbət. Tənasüb. Faiz
Həndəsənin əsas anlayışları
Həqiqi ədədlər
Üçbucaqlar
Üçbucaqlar
Rasional ifadələr
Rasional ifadələr
Tətil
Çevrə
Kvadrat köklər. Həqiqi üstlü qüvvət
Kvadrat köklər. Həqiqi üstlü qüvvət
Birdəyişənli tənliklər
Birdəyişənli tənliklər
Tətil
Tənliklər sistemi
Dördbucaqlılar
Dördbucaqlılar
Çoxbucaqlılar
Bərabərsizliklər
Bərabərsizliklər
Fiqurların sahəsi
Hərəkət. Fiqurların oxşarlığı. Simmetriya
Hərəkət. Fiqurların oxşarlığı. Simmetriya
Tətil
Funksiyalar və qrafiklər

10-cu sinif
RİYAZİYYAT  X sinif I-II qrup
Mövzular
Natural ədədlər
Çoxluqlar
Adi və onluq kəsrlər
Nisbət. Tənasüb. Faiz
Nisbət. Tənasüb. Faiz
Həndəsənin əsas anlayışları
Həqiqi ədədlər
Üçbucaqlar
Üçbucaqlar
Rasional ifadələr
Tətil
Rasional ifadələr
Çevrə
Kvadrat köklər. Həqiqi üstlü qüvvət
Birdəyişənli tənliklər
Birdəyişənli tənliklər
Tətil
Tənliklər sistemi
Dördbucaqlılar
Dördbucaqlılar
Çoxbucaqlılar
Bərabərsizliklər
Bərabərsizliklər
Fiqurların sahəsi
Hərəkət. Fiqurların oxşarlığı. Simmetriya
Hərəkət. Fiqurların oxşarlığı. Simmetriya
Tətil
Silsilələr

Riyaziyyat  X sinif III-IV qrup
Mövzular
Natural ədədlər
Çoxluqlar
Adi və onluq kəsrlər
Nisbət. Tənasüb. Faiz
Həndəsənin əsas anlayışları
Həqiqi ədədlər
Üçbucaqlar
Üçbucaqlar
Üçbucaqlar
Rasional ifadələr
Tətil
Rasional ifadələr
Çevrə
Kvadrat köklər. n dərəcədən köklər. Həqiqi üstlü qüvvət
Kvadrat köklər. n dərəcədən köklər. Həqiqi üstlü qüvvət
Birdəyişənli tənliklər
Tətil
Birdəyişənli tənliklər
Tənliklər sistemi
Dördbucaqlılar
Dördbucaqlılar
Çoxbucaqlılar
Bərabərsizliklər
Bərabərsizliklər
Fiqurların sahəsi
Hərəkət. Fiqurların oxşarlığı. Simmetriya
Tətil
Hərəkət. Fiqurların oxşarlığı. Simmetriya
Silsilələr