Missiyamız

Missiyamız
Missiyamız


Dəyərlərimiz
  • Sözümüzdə doğruluq!
  • Etibarlı olmamız!
  • Məsuliyyətli yanaşma!
  • Ən yaxşısına nail olmaq!

Məqsədimiz

Daim inkişaf etməyi ön planda tutan, bilikli, ölkəsini sevən və onun mənafeyi naminə çalışan, millətini layiqli təmsil edəcək şəxslər yetişdirməkdir!