ANA -DİLİ

Fonetika. Danışıq səsləri – saitlər və samitlər. Ahəng qanunu. Bəzi saitlərin uzun tələffüzü. O saitinin A kimi tələffüz edilməsi.

Söz sonunda cingiltili samitlərin tələffüzü. K və Q samitinin yazılışı və deyilişi.

Qoşa samitlə bitən təkhecalı sözlər. Qoşasamitli sözlərin yazılışı və deyilişi. Heca və vurğu

Sözün leksik və qrammatik mənası. Sözün həqiqi və məcazi mənası. Çoxmənalı sözlər.

İNGİLİS-DİLİ

UNIT 1 SUMMER WAS FUN! , Vocabulary / Past Simple Tense; Regular/Irregular Verbs

UNIT 1 SUMMER WAS FUN! , Vocabulary / Prepositions; Synonyms/Antonyms

MƏNTİQ

Ədədi ardıcıllıqlar

Ədədlər arasındakı əlaqənin tapılması

RİYAZİYYAT

Natural ədədlər V sinif- Say sistemləri. Çoxrəqəmli ədədlər. Natural ədədlər üzərində toplama və çıxma. Vurma əməli və onun xassələri. Çoxrəqəmli ədədlər üzərində vurma əməli. Çoxrəqəmli ədədlər üzərində bölmə əməli. Əməllər sırası. Ədədin bölənləri.

VI sinif – Sadə və mürəkkəb ədədlər. Mürəkkəb ədədin sadə vuruqlara ayrılması. Ən böyük ortaq bölən. Ən kiçik ortaq bölünən.

Adi kəsrlər V sinif – Kəsrlər. Düzgün olmayan kəsrlər, qarışıq ədədlər. Məxrəcləri bərabər olan kəsrlərin toplanması. Məxrəcləri bərabər olan kəsrlərin çıxılması.

VI sinif – Kəsrin əsas xassəsi. Kəsrlərin ixtisarı. Kəsrlərin ortaq məxərcə gətirilməsi. Müxtəlif məxrəcli kəsrlərin müqayisəsi. Müxtəlif məxrəcli kəsrlərin toplanması və çıxılması. Qarışıq ədədlərin toplanması və çıxılması. Kəsrlərin vurulması. Qarışıq ə

RUS-DİLİ

Урок 1. Пора в школу!

Урок 2. Новый одноклассник

Урок 3. Как красиво осенью в лесу!

Урок 4. Наши учителя

Урок 5. Наше расписание

ALMAN-DİLİ
 Kurze und lange Vokale.( Seite 5). Die Schulsachen ( Seite 8 ).

Das Geschlecht der Substantive . Bestimmung des Geschlechts der Substantive nach der Bedeutung. (Seite 10).

Der bestimmte und unbestimmte Artikel. Gebrauch des bestimmten Artikels. Gebrauch des unbestimmten Artikels. ( Seite 10 ). Meine Familie ( Seite 11 ).

Die Verben ” haben, sein” im Präsens. ( Seite 12 ).

Die Jahreszeiten ( Seite 16)

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir