Ana dili

Anaya məktub

Məktəbdə bir gün

Eşitmək və dinləmək

Uşaqların nağılı

Otuz altı, altı (qalın və incə saitlər)

Beş bacının qardaşı (dodaqlanan və dodaqlanmayan saitlər)

“Hə”, yoxsa “bəli”?

İki alma

Yolda hadisə

Tam məxfi

Yaşıl karandaş (kar və cingiltili samitlər)

Qələm

Qənaətçilik

Qeybət (əsərin mövzusu və ideyası)

Qartalın təşəkkürü (sözlərin deyilişi və yazılışı)

Ağıllı qarışqa

Cəmil + Mahir = …

Atanın oğluna nəsihəti

Tənha qu quşu

Üç oğlan (dialoq)

Şar

Ballı və Vız-vız (mətnin hissələri)

Yaxşılığa yaxşılıq

Nəbi və Tahir

Hamıdan qəşəng

Sərçə

Ayın itməsi

İki gül (sözün məcazi mənası)

Gözlər (çoxmənalı sözlər)

Təkər

Təkərin tarixi

Ağac (sözün mənasını necə izah etməli)

Leylək və Bülbül (nitq etiketləri)

Qarağacın kölgəsi (nitq etiketləri, sözün sonunda bəzi samitlərin tələffüzü)

Çox sevirəm

Fitnə (mürəkkəb sözlərin yazılışı)

Şahzadə və dilənçi

Göyçək Fatma (isim – ad bildirən sözlər)

Alı kişinin qisası

Qaraca Çoban (Xüsusi isimlərin böyük hərflə yazılışı)

Qavroş

Balaca Karlson

Qazanın ölməyi (sifət – əlamət bildirən sözlər)

Qaraca qız

Müdrik rəhbər

Atatük niyə ağladı

Şair və hökmdar (say – miqdar və sıra bildirən sözlər)

Onluq say sistemi

Rəqəmlərin tarixi (terminlər)

Müəllimdən hədiyyə

Üzeyir Hacıbəyli

Şah İsmayıl Xətayi

Riyaziyyat

6-ya vurma və bölmə

7-yə vurma və bölmə

8-ə vurma və bölmə

9-a vurma və bölmə

10-a vurma və bölmə

Vurma və bölmə vərdişləri

Vurma və bölmə vərdişləri

Qalıqlı bölmə

Qalıqlı bölmə. Məsələ həlli

1000 dairəsində ədədlər. Təkliklər, onluqlar, yüzlüklər.

1000 dairəsində ədədlər. Üçrəqəmli ədədlərin müqayisəsi.

Onluqlara və yüzluklərə qədər yuvarlaqlaşdırma

1000 dairəsində toplama. Yeni onluq və yüzlük yaranmayan hal.

1000 dairəsində çıxma. Onluq və yüzlük ayrılmayan hal.

1000 dairəsində toplama. Təkliklərin cəmindən yeni onluq yaranan hal.

1000 dairəsində çıxma. Onluq ayrılan hal.

1000 dairəsində toplama. Yeni onluq və yüzlük yaranan hal.

1000 dairəsində çıxma. Onluq və yüzlük ayrılan hal.

1000 dairəsində çıxma. Azalanın təkliklər və onluqlar mətrəbəi vahidlərinin sayının 0 olduğu hal.

1000 dairəsində toplama və çıxma. Toplama və çıxmanın qarşılıqlı əlaqəsi.

Yüzlük kvadrat üzərində məşğələlər

Məsələ həlli. Məsələni izah edin.

Məsələ həlli. Məsələni cədvəl qurmaqla həll edin.

Məsələ həlli. Seçin, hesablayın, yoxlayın.

Məsələ həlli. Sonuncu məlumatdan başlayaraq həll edin.

Məsələ qurma bacarıqları.

Pullarımız. Pulun hesablanması

Məsələ həlli

Pulun qalığı.

Paralellər və kəsişən düz xəttlər

Çoxbucaqlılar

Üçbucaqlar.

Dördbucaqlılar

Həndəsi fiqurlar.

Həndəsi fiqurlar. Kub, üzbucaqlı prizma, piramida, silindr, konus, kürə.

Həndəsi fiqurlar. Üzləri tilləri, təpələri

Fəza təsəvvürləri

Simmetriya

Çoxbucaqlının perimetri

Sahə təsəvvürləri

Tez hesablama bacarıqları

Məsələ həlli. Cavabı təxmini və ya dəqiq hesablayın.

Uzunluğun ölçülməsi.Desimetr, santimetr, millimetr

Məntiq

Şifrəli əməllər

Şəkillər

Cədvəllər

Cədvəllər

Ardıcıllıq

Qruplaşdırma

İngilis dili

Unit 1. Let’s learn letters. Lesson 1

Unit 1. Let’s learn letters. Lesson 2

Unit 1. Let’s learn letters. Lesson 3

Unit 1. Let’s learn letters. Lesson 4

Unit 1. Let’s learn letters. Lesson 5-6

Unit 1. Let’s learn letters. Lesson 7-8

Unit 1. Let’s learn letters. Lesson 9-10

Unit 1. Let’s learn letters. Lesson 11-12

Unit 1. Let’s learn letters. Lesson 13

Unit 2. Countries and nationalities. Lesson 1. My country

Unit 2. Countries and nationalities. Lesson 2. Nationalities

Unit 3. Numbers. Lesson 1. From one to nineteen

Unit 3. Numbers. Lesson 2. From twenty to hundred

Unit 4. School. Lesson 1. My school

Unit 4. School. Lesson 2. School objects

Rus dili

Буква Аа

Буква Мм

Буква Пп

Буквы Оо, Нн

Буква Дд

Буквы Ии, Йй

Буква Уу

Буква ы

Буква Лл

Буква Рр

Буквы Ее, Ёё

Буква Сс

Буква Тт

Буква Кк

Буква Яя

Буква Вв

Буква Гг

Буква Бб

Буква Зз

Буква Жж

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir