Ana dili

Futbol topu

Baba və nəvə (Sözün yazılışı və tələffüzü)

“Beş” qiyməti (Ahəng qanunu)

Kitab daha maraqlıdır

Ruminin məsləhəti (Kök və şəkilçi)

Birinci addım (Şəkilçilərin deyilişi və yazılışı)

Ən qiymətli (Sözün fonetik təhlili)

Tom özünü fəda edir

Natiqlik məharəti haqqında

Az danışmağın gözəlliyi (Nitq hissələri)

Sözün qüdrəti

Hikmət xəzinəsi

Heydər Əliyevin kəlamları (Zərf )

Azərbaycan – Türkiyə

Bayrağım

Əsgər marşı

İtə ataram, yada satmaram!

Çünki oldun dəyirmançı… (Zərfin mənaca növləri)

Qədim yunan sözləri (Omonimlər)

Niyə “Siz” deyirik

Öz arşınınla ölçmə

Halal pul

Qurucu (Sözün leksik və qrammatik mənaları)

Təndir tikə bilməyən ev tikə bilməz

Bir boşqab sıyıq (Köməkçi nitq hissələri)

Ən böyük xəzinə (Bağlayıcı)

İlk dərs (Qoşma)

Hədiyyə (Köməkçi və əsas nitq hissələrinin omonimliyi)

İki qardaş (Yaxınmənalı köməkçi nitq hissələri)

Hökmdar qardaşlar (Xitab)

Kirpinin düz sözü

Hazır yuva

Niyə

Qazların uçuşu (Cümlə üzvlərinin ifadə vasitələri)

Meynə niyə ağlayır

Riyaziyyat

1 000 000 dairəsində ədədlər

1 000 000 dairəsində ədədlər

1 000 000 dairəsində ədədlər. Ədədlərin müqayisəsi

1 000 000 dairəsində ədədlər. Yuvarlaqlaşdırma

1 000 000 dairəsində ədədlər. Bir milyon nə qədər böyük ədəddir?

Ümumiləşdirici tapşırıqlar

1000000 dairəsində toplama və çıxma. Yuvarlaq ədədlər üzərində toplama və çıxma

1 000 000 dairəsində toplama və çıxma. Çoxrəqəmli ədədləri toplama

1 000 000 dairəsində toplama və çıxma. Sütunla yazmaqla çıxma

1 000 000 dairəsində toplama və çıxma.

Məsələ həlli. Tam hissə modeli. Cəm və fərqinə görə

Məntiqi seçmə ilə məsələ həlli

Vurma əməlinin xassələri. Yerdəyişmə və qruplaşdırma xassəsi.

Vurma əməlinin xassələri. Paylama xassəsi

İkirəqəmli ədədi birrəqəmli ədədə bölmə

Məsələ həlli. Tam hissə modeli. …Dəfə çox, … dəfə az müqayisəsinə görə

Üçrəqəmli ədədi birrəqəmli ədədə bölmə. Qismətin ikirəqəmli olduğu hal

Üçrəqəmli ədədi birrəqəmli ədədə bölmə.

Üçrəqəmli ədədi birrəqəmli ədədə bölmə. Qismətə nə zaman sıfır yazılır?

Vurma və bölmə əməlləri tənliklər

Məsələ həlli. Tam-hissə modeli qurmaqla h/et

Yuvarlaq ədədlər üzərində vurma və bölmə

Hasili və qisməti təqribi hesabla

Tez hesablama vərdişləri

Çoxrəqəmli ədədi birrəqəmli ədədə vurma

Məsəslə həlli. Seçib yoxlamaqla

Çoxrəqəmli ədədi birrəqəmli ədədə bölmə. Tez hesablama bacarıqları

Çoxrəqəmli ədədi birrəqəmli ədədə bölmə. Budaqlı bölmə

Çoxrəqəmli ədədi birrəqəmli ədədə bölmə. Qismət neçə rəqəmlidir?

Çoxrəqəmli ədədi birrəqəmli ədədə bölmə. Qismətə nə zaman sıfır yazılır?

Çoxrəqəmli ədədi birrəqəmli ədədə bölmə. Qalıqlı bölmə

Məsələ həlli

Hissələr, kəsrlər

Hissələr, kəsrlər ədəd oxu üzərində

Kəsrlərin müqayisəsi

Kəsrlərin müqayisəsi ədəd oxu üzərində

Ədədə (tama) görə hissənin tapılması.

Hissəsinə görə ədədin (tamın) tapılması.

İngilis dili

Unit 1. School Again. Lesson 1. Welcome to school.

Unit 1. School Again. Lesson 2. At my uncle’s.

Unit 1. School Again. Lesson 3. At the picnic.

Unit 1. School Again. Lesson 4. At the summer house.

Unit 2. Countries and Nationalities. Lesson 1. My pen friend.

Unit 2. Countries and Nationalities. Lesson 2. The United Kingdom.

Məntiq

Şifrəli əməllər

Şəkillər

Cədvəllər

Rus dili

Ден знаний

Начни с азов

Мой портфель

Наш класс

Дожд

Просто старушка

Яблоня

Моя семья

Воскресенье

За завтраком

Буква “я”

Лев Толстой

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir