AZƏRBAYCAN  BÖLMƏSİ

Ana dili

Fonetika. Danışıq səsləri – saitlər və samitlər. Ahəng qanunu. Bəzi saitlərin uzun tələffüzü. O saitinin A kimi tələffüz edilməsi.

Söz sonunda cingiltili samitlərin tələffüzü. K və Q samitinin yazılışı və deyilişi.

Qoşa samitlə bitən təkhecalı sözlər. Qoşasamitli sözlərin yazılışı və deyilişi. Heca və vurğu

Sözün leksik və qrammatik mənası. Sözün həqiqi və məcazi mənası. Çoxmənalı sözlər.

İngilis dili

UNIT 1 SUMMER WAS FUN! , Vocabulary Past Simple Tense; Regular/Irregular Verbs

UNIT 1 SUMMER WAS FUN! , Vocabulary Prepositions; Synonyms/Antonyms

UNIT 2 FREE TIME, Vocabulary play, do, go, like; good/bad at

UNIT 2 FREE TIME, Vocabulary Adjective; Why/How questions

UNIT 2 FREE TIME, Vocabulary Prepositions; Synonyms/Antonyms

Məntiq

Ədədi ardıcıllıqlar

Ədədlər arasındakı əlaqənin tapılması

Riyaziyyat

Natural ədədlər V sinif- Say sistemləri. Çoxrəqəmli ədədlər. Natural ədədlər üzərində toplama və çıxma. Vurma əməli və onun xassələri. Çoxrəqəmli ədədlər üzərində vurma əməli. Çoxrəqəmli ədədlər üzərində bölmə əməli. Əməllər sırası. Ədədin bölənləri.

VI sinif – Sadə və mürəkkəb ədədlər. Mürəkkəb ədədin sadə vuruqlara ayrılması. Ən böyük ortaq bölən. Ən kiçik ortaq bölünən.

Adi kəsrlər V sinif – Kəsrlər. Düzgün olmayan kəsrlər, qarışıq ədədlər. Məxrəcləri bərabər olan kəsrlərin toplanması. Məxrəcləri bərabər olan kəsrlərin çıxılması.

Rus dili

Фонетика. Звуки речи и буквы.

Ударение . Разделение слов на слоги.

Слова , отвечающие на вопросы КТО, ЧТО

Категория рода имён существительных.

RUS BÖLMƏSİ

Ana dili

Фонетика. Звуки речи и буквы. Правописание гласных после шипящих и ц

Лексикология. Синонимы. Антонимы

Омонимы и многозначные слова

İngilis dili

UNIT 1 SUMMER WAS FUN! , Vocabulary Past Simple Tense; Regular/Irregular Verbs

UNIT 1 SUMMER WAS FUN! , Vocabulary Prepositions; Synonyms/Antonyms

UNIT 2 FREE TIME, Vocabulary play, do, go, like; good/bad at

UNIT 2 FREE TIME, Vocabulary Adjective; Why/How questions

UNIT 2 FREE TIME, Vocabulary Prepositions; Synonyms/Antonyms

Məntiq

Числовые последовательности

Нахождение связей между числами

Riyaziyyat

Натуральные числа V класс- Системы счисления. Многозначные числа. Сложение и вычитание натуральных чисел. Операция умножения и её свойства. Операция умножения многозначных чисел. Операция деления многозначных чисел. Порядок действий. Делители числа.

VI класс – Простые и составные числа. Разложение составного числа на простые множители. Наибольший общий делитель. Наименьшее общее кратное.

Обыкновенные дроби V класс – Дроби. Неправильные дроби, смешанные числа. Сложение дробей с равными знаменателями. Вычитание дробей с равными знаменателями.

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir