Türkiyədə Təhsil (YÖS) Sınaqları

YÖS SINAQ 4

 

IQ (MANTIK)

Şifreler

Sayı dizileri

İşlem yeteneği

Harfli ifadeler

Denklem tabloları

Sayısal ilişkiler

Şekil matrisi

Şekil dizisi

Şekil ilişkileri

Şekil tablosu

Grafikler

İşlem tablosu

 

MATEMATİK

Sayılar. Rasyonel ve ondalık sayılar

Sayı tabanları. Oran ve Orantı.

Özdeşlikler ve çarpanlara ayırma

Üslü sayılar

Köklü sayılar

Birinci dereceden denklemler

Birinci dereceden denklemler

Birinci dereceden eşitsizlikler

Mutlak değer

Kümeler

Fonksiyonlar. İşlem ve modular aritmetik

Polinomlar

İkinci dereceden denklemler, eşitsizlikler ve fonksiyonlar

Triqonometri I

Triqonometri II

 

GEOMETRİ

Açılar

Üçgende açılar. Üçgende açı-kenar bağıntıları

Üçgende açıortay, yükseklik, kenarortay

Diküçgen, İkizkenar Üçgen, Eşkenar Üçgen

Üçgende benzerlik ve alan

Çokgenler ve dörtgenler

Paralelkenar ve eşkenar dörtgen

Dikdörtgen ve Kare

Yamuk ve Deltoid

Çemberde Açı ve uzunluk

Çemberde kuvvet

Dairenin çevresi ve alanı

Dik koordinat sistemi