İbtidai Sinif Sınaqları

İBTİDAİ SİNİF SINAQ 4

ANA DİLİ
Vətənim Azərbaycan
Kitab
Kitab (Diaqnostik qiymətləndirmə)
Səs və hərf
Səs və hərf (tətbiq)
Mehriban səma
Hüsnxət "A" hərfi
Dilarə
İmla: Dəcəl çəpiş
Sait və samit səslər
Sait və samit səslər (tətbiq)
Xoşbəxtlik nədir I hissə
Üzündən köçürmə
Xoşbəxtlik nədir II hissə
Hüsnxət "B" hərfi
Xoşbəxtlik nədir III hissə
Xoşbəxtlik nədir IV hissə
Müəllim
İmla: Şeh damlası
Heca
Heca (tətbiq)
İki güzgü I hissə
İmla (qrammatik tapşırıq-heca)
İki güzgü II hissə
Hüsnxət "C" hərfi
İki uşaq
Nəzmi nəsrə çevirmə (İki uşaq)
Sözün sətirdən-sətrə keçirilməsi
Sözün sətirdən-sətrə keçirilməsi (tətbiq)
Kompüter oyunu
Esse (Toğrulun xarakteri ilə bağlı)
Elan
Lüğətdən istifadə
Sehrli söz I hissə
Hüsnxət "Ç" hərfi
Sehrli söz II hissə
İmla: Futbol
Sehrli söz III hissə
Sehrli söz III hissə
Üç bacı
Hüsnxət "D" hərfi
İki alma
İmla: Balıqların səsi
Sözlərin deyilişi və yazılışı
Sözlərin deyilişi və yazılışı (tətbiq)
Şam
Üzündən köçürmə:Hasardakı quşlar
Parkda hadisə 
Hüsnxətt "E" hərfi
"O" yoxsa "A"
"O" yoxsa "A" (tətbiq)
Sehrli torba I hissə
İş dəftəri
Sehrli torba II, III hissə
İmla: Tülkü və caqqal
Ayilə yoxsa ailə?
Ayilə yoxsa ailə? (tətbiq)
Yaşıl fincan
İmla: Saat
Məllim yoxsa müəllim?
Məllim yoxsa müəllim? (tətbiq)
Dostum Lətif
Hüsnxətt "Ə" hərfi
Ocax yoxsa ocaq?
Ocax yoxsa ocaq? (tətbiq)
Nə daha yaxşıdır
Nöksan yoxsa nöqsan?
Bağban və oğulları I hissə
İmla: Məşq
Bağban və oğulları II hissə
Üzündən köçürmə
İsti ana qucağı
Hüsnxətt "F" hərfi
"K" samitinin tələffüzü
"K" samitinin tələffüzü (tətbiq)
Üç ana, üç oğul I hissə
İmla: Ququ quşu
Üç ana, üç oğul II hissə
Üzündən köçürmə
Ümumiləşdirici dərs
Bayraqlar
Hüsnxətt "G" hərfi
Bayraqlar
İmla: Dostum Manaf
Söz və onun mənası
Söz və onun mənası (tətbiq)
Üç rəngli bayraq
Əzbər yazı (şeirdən bir bənd)
Ad bildirən sözlər
İmla: Dəcəl çəpiş
Ad bildirən sözlər
Hüsnxətt "Ğ" hərfi
Vətən
İmla: Günəş və bulud
Lar,-lər, çoxluq bildirən hissəcik
Lar,-lər, çoxluq bildirən hissəcik (tətbiq)
Rənglərin anası
İmla: Tənbəllər
Ad bildirən sözlərin böyük hərflə yazılması
İfadə: Təzə ev
Ad bildirən sözlərin böyük hərflə yazılması
Hüsnxətt "H" hərfi
Azərbaycan əlifbası
İş dəftəri (Danışan hərflər)
Qədim xalça
İş dəftəri
Dil qaydaları (təkrar)
Dinləmə 
Çahargah əfsanəsi I hissə
Üzündən köçürmə
Çahargah əfsanəsi II hissə
Hüsnxətt "X" hərfi
Çahargah əfsanəsi III hissə
İmla
Ümumiləşdirici dərs
Ayı və şir
İş dəftəri
Heyvanlar necə qorunurlar
Hüsnxətt "I" hərfi
Əlamət bildirən sözlər
Əlamət bildirən sözlər (tətbiq)
Şir və siçan
İmla: Kirpi
Dəvələr (şeir)
Qayda: Şeir
Dəvələr (mətn)
Dəvələr (şeirin nəsrə çevirilməsi)
Quşlar
Hüsnxət "İ" hərfi
Quşlar
 Dinləmə:
Qayğıkeş valideynlər
İş dəftəri
Hərəkət bildirən sözlər
Hərəkət bildirən sözlər (tətbiq)
Təzə il
Dinləmə: İşğal olunmuş torpaqlarımız
Qazlar I mətn
Hüsnxət "J" hərfi
Qazlar  II mətn
Dil qaydası: Əsərin ideyası
Siçanla qurbağanın dostluğu
İş dəftəri
Qurbağalar
İNGİLİS DİLİ
Unit 1. Greeting. Lesson 1. Nice to meet you
Unit 1. Greeting. Lesson 2. See you later
Unit 2. Countries and nationalities. Lesson 1. Countries
Unit 2. Countries and nationalities. Lesson 2. Nationalities
Unit 3. Family. Lesson 1. My family
Unit 3. Family. Lesson 2. Professions
Unit 4. Numbers. Lesson 1. How many …?
Unit 4. Numbers. Lesson 2. Count to 20
Unit 4. Numbers. Lesson 3. Shapes
Unit 5. School. Lesson 1. School objects
Unit 5. School. Lesson 2. Our school
Unit 6. Colours. Lesson 1. Objects and colours
Unit 6. Colours. Lesson 2. These, those
HƏYAT BİLGİSİ
Yenidən məktəbə
Yolda nəqliyyatda
Ailədə 
Davranış mədəniyyəti
Gün rejmi 
Sağlamlıq nədir? Sağlam olmağın yolları
Yoluxucu xəstəliklərdən necə qorunmalı?
Təhlükələrdən qorunmağı hamı bacarmalıdır
Qəza baş verərsə
Yer kürəsi
Günəş, hava, su, torpaq
Bitkilər və heyvanlar
RİYAZİYYAT
100 dairəsində ədədlər Onluqlar,təkliklər
100 dairəsində ədədlər Ritmik sayma
100 dairəsində ədədlər Tək və cüt ədədlər
100 dairəsində ədədlər Ədədlərin müqayisəsi
100 dairəsində ədədlər Ədəd oxu üzərində məş.
100 dairəsində ədədlər 100-lük kvadrat
100 dairəsində ədədlər 
İkir.-li ədədlə birr.-li əd-n top-ı,10-luq,yar.hal
İkirəqəmli ədədlə birrəqəmli əd-n çıx-ı.10-luq ayrılmayan hal
100 dairəsində toplama və çıxma
İkirəqəmli ədəd-n top-ı,10-luq yaranma. hal
İkirəqəmli ədəd-n çıx-ı,10-luq ayrılmayan hal
Toplama və çıxmanın qarşılıqlı əlaqəsi
100 dairəsində toplama və çıxma
100 dairəsində top.və çıx.100-lük kvd.məş.
Məsələ həlli.Siyahı tutmaqla məsələ həlli
İkirəqəmli ədədlə birrəqəmli ədədin toplanması.10-luq yaranan hal
İkirəqəmli ədədlə birrəqəmli ədədin çıxılması.10-luq ayrılan hal
100 dairəsində toplama və çıxma
İkirəqəmli ədədlərin top-ı,10-luq yaranan hal
İkirəqəmli ədədlərin çıx-ı, 10-luq ayrılan hal
100 dairəsində toplama və çıxma
Top. və çıx. qarşılıqlı əlaqəsi. Məsələ həlli
Pullarımız. Qəpik pullar
Pullarımız. Alın və ödəyin
Pullarımız.Manat
Pullarımız. Manat və qəpik
Məsələ həlli. Pul qalığı
Mötərizəli ifadələr
Tez hesablama bacarıqları
Tez hesablama bacarıqları
Toplayın 100 olsun,100dən çıxın
Məsələ qurun.Məsələ həlli
Həndəsi fiqurlar.Düz xətt,şüa,bucaq
Həndəsi fiqurlar.Kvadrat,düzbucaqlı, üçbucaq
Həndəsi fiqurlar
Həndəsi fiqurlar,Kub,silindr,konus,kürə
Həndəsi fiqurların üzləri 
Həndəsi fiqurların üzləri,tilləri və təpələri

İBTİDAİ SİNİF SINAQ 4

ANA DİLİ
Anaya məktub
İş dəftəri 
Milli Musiqi Günü,Müəllimdən hədiyyə və Üzeyir Hacıbəyli
İş dəftəri 
Diaqnostik qiymətləndirmə
Diaqnostik qiymətləndirmə
Məktəbdə bir gün
Əsərin qəhrəmanına məktub yazın
Məktəbdə bir gün
İş dəftəri 
Eşitmək və dinləmək
İş dəftəri 
Sinifdənxaric oxu. Xanımana Əlibəyli “Noğul” şeiri
İmla “Üzüm və arı”
Uşaqların nağılı
İş dəftəri 
Otuz altı, altı
Qalın və incə saitlər
Otuz altı, altı
İmla “Konfet baba”
Sinifdənxaric oxu. S.S.Axundov. “Əhməd və Məleykə”
Əlavə iş vərəqi
Beş bacının qardaşı
Dodaqlanan və dodaqlanmayan saitlər
Beş bacının qardaşı
Əlavə iş vərəqi
“Hə”, yoxsa “bəli”?
İş dəftəri 
İki alma
İş dəftəri
Sinifdənxaric oxu. “Dəmirçi və hökmdar”
Yaradıcı imla. ”Payızda”
Yolda hadisə
İş dəftəri 
Tam məxfi
İş dəftəri 
Yaşıl karandaş
İş dəftəri 
Qələm
Anket yazmaq
Ümumiləşdirici təkrar 
İş dəftəri
18 Oktyabr –Dövlət Müstəqilliyi Günü
Bayram və tarixi günlərin yazılışı
Qənaətcillik
İş dəftəri
Qənaətcillik
“Mən qənaətciləmmi” mövzusunda esse
Qeybət
Əsərin mövzusu və ideyası
Qartalın təşəkkürü
Sözlərin deyilişi və yazılışı
Sinifdənxaric oxu.”Aldədə”
İmla. “Bizim ailə”
Ağıllı qarışqa
Nəsr və nəzm
Cəmil+Mahir =...
İş dəftəri 
Cəmil+Mahir =...
Cəmilə və ya Mahirə məktub
Atanın oğluna nəsihəti
İş dəftəri 
Sinifdənxaric oxu. Viktor Hüqo “Kozetta”
İmla. “Böcək və çiçək”
Tənha qu quşu
İş dəftəri 
Üç oğlan
Dialoq nədir?
Şar
İş dəftəri 
Ballı və Vız-Vız
Mətnin hissələri
Sinifdənxaric oxu.”Hökmdar və çayçı”
İmla. “İtin dostluğu”
Yaxşılığa yaxşılıq
İş dəftəri
Nəbi və Tahir
İş dəftəri
Hamıdan qəşəng 
“Hamıdan qəşəng” mövzusunda inşa 
Ümumiləşdirici təkrar 
Ümumiləşdirici təkrar
Sərçə
İş dəftəri 
Ayın itməsi
İş dəftəri 
İki gül
Sözün məcazi mənası
Sinifdənxaric oxu.”Babil bağları” 
İmla.”Qış yuxusu”
Gözlər
Çoxmənalı sözlər
Təkər. Təkərin tarixi
Bədii və elmi mətnlər
Sinifdənxaric oxu. V. Suteyev ”Göbələk” 
İmla.”Səhər”
Ağac
Sözün mənasını necə izah etməli
Ağac
Sözün mənasını necə izah etməli
Ağac
İş dəftəri 
Leylək və bülbül
Nitq etiketləri
Sinifdənxaric oxu. “İtin dostluğu”
İmla.”Sarı pişik”
Qarağacın kölgəsi
Nitq etiketləri, Söz sonunda bəzi samitlərin tələffüzü
Çox sevirəm
“Ən çox sevdiyim fəsil” mövzusunda inşa 
Qar dənəsi
İş dəftəri 
Fitnə
Mürəkkəb sözlərin yazılışı
Fitnə
İNGİLİS DİLİ
Unit 1. Let's learn letters.  Lesson 1
Unit 1. Let's learn letters.  Lesson 2
Unit 1. Let's learn letters.  Lesson 3
Unit 1. Let's learn letters.  Lesson 4
Unit 1. Let's learn letters.  Lesson 5-6
Unit 1. Let's learn letters.  Lesson 7-8
Unit 1. Let's learn letters.  Lesson 9-10
Unit 1. Let's learn letters.  Lesson 11-12
Unit 1. Let's learn letters.  Lesson 13
Unit 2. Countries and nationalities. Lesson 1. My country
Unit 2. Countries and nationalities. Lesson 1. My country
Unit 2. Countries and nationalities. Lesson 2. Nationalities
Unit 2. Countries and nationalities. Lesson 2. Nationalities
RİYAZİYYAT
Vurma və bölmə vərdişləri
6-ya vurma və bölmə
7-yə vurma və bölmə
8-ə vurma və bölmə
9-a vurma və bölmə
10-a vurma və bölmə
Vurma və  bölmə vərdişləri
Qalıqlı bölmə
Qalıqlı bölmə. Məsələ həlli
1000 dairəsində ədədlər. Təkliklər, onluqlar, yüzlüklər.
1000 dairəsində ədədlər. Üçrəqəmli ədədlərin müqayisəsi. 
Onluqlara və yüzluklərə qədər yuvarlaqlaşdırma
1000 dairəsində toplama. Yeni onluq və yüzlük yaranmayan hal.
1000 dairəsində çıxma. Onluq və yüzlük ayrılmayan hal.
1000 dairəsində toplama. Təkliklərin cəmindən yeni onluq yaranan hal.
1000 dairəsində çıxma. Onluq ayrılan hal.
1000 dairəsində toplama. Yeni onluq və yüzlük yaranan hal. 
1000 dairəsində çıxma. Onluq və yüzlük ayrılan hal.
1000 dairəsində çıxma. Azalanın təkliklər və onluqlar mətrəbəi vahidlərinin sayının 0 olduğu hal.
1000 dairəsində toplama və çıxma. Toplama və çıxmanın qarşılıqlı əlaqəsi. 
Yüzlük kvadrat üzərində məşğələlər
Məsələ həlli. Məsələni izah edin.
Məsələ həlli. Məsələni cədvəl qurmaqla həll edin.
Məsələ həlli. Seçin, hesablayın, yoxlayın. 
Məsələ həlli. Sonuncu məlumatdan başlayaraq həll edin. 
 Məsələ qurma bacarıqları.
Pullarımız. Pulun hesablanması
Məsələ həlli 
Pulun qalığı. 
Paralellər və kəsişən düz xəttlər
Çoxbucaqlılar 
Üçbucaqlar.
Dördbucaqlılar
Həndəsi fiqurlar.
Həndəsi fiqurlar. Kub, üzbucaqlı prizma, piramida, silindr, konus, kürə.

İBTİDAİ SİNİF SINAQ 4

ANA DİLİ
Vətənim Azərbaycan
Diaqnostika
Futbol topu 
Dil qaydası. Təkrar
Dinləmə. İdman terminləri
Dil qaydası. Səs tərkibi
Baba və nəvə
Dil qaydası. Səs tərkibi (sait)
Qocalar və uşaqlar 
İmla. Böyük həkim İbn Sina
"Beş" qiyməti
Dil qaydası. Ahəng qanunu
Kitab daha maraqlıdır
Dil qaydası.Fonetik təhlil 
Dinləmə. Hörümçək adam
Dil qaydası. Fonetik təhlil 
Ruminin məsləhəti
Dil qaydası. Kök və şəkilçi
Dinləmə: Alim və cahil 
Oxuyub-anlama: Görünməz adam
İfadə. Quşatan
Birinci addım
Dil qaydası. 
Şəkilçilərin tələffüz-yazılış fərqi
Birinci addım
Dil qaydası. Şəkilçilərin tələffüz-yazılış fərqi
Birinci addım
Situativ praktium 
Tom özünü fəda edir
Dil qaydası.  (Fonetika səh 35)
Tom özünü fəda edir
Dil qaydası. Təkrar
Natiqlik məharəti haqqında
Ümumiləşdirici təkrar
Az danışmağın gözəlliyi
Dil qaydası. Əsas və köməkçi n/h
Sözün qüdrəti.
Dil qaydası. Əsas nitq hissələri
Ümumiləşdirici təkrar
Ümumiləşdirici təkrar
Ümumiləşdirici təkrar
Hikmət xəzinəsi
İmla. Sülh göyərçini
Azərbaycan-Türkiyə
Dil qaydası. Zərf (səh 44)
İtə ataram, yada satmaram!
Dil qaydası. Mürəkkəb sözlər
Çünki oldun dəyirmançı
Dil qaydası. Zərfin mənaca növləri  
Çünki oldun dəyirmançı
Dinləmə. Dürat gedib, Qırat durur.
Çünki oldun dəyirmançı...
Dinləmə. Söz dəyirmandakıdır
Qədim Yunan sözləri
Dil qaydası. Omonim 
Niyə "Siz" deyirik
Dil qaydası. Omonim 
Öz arşınınla ölçmə (Qədim ölçü vahidləri)
Dil qaydası. Təkrar
Halal pul
Oxuyub-anlama.Atanın üç məsləhəti
Qurucu 
Dil qaydası. Sözün mənaları 
Dinləmə. Şair və əkinçi
İnşa. Başqasının əməyinə hörmət etməliyik.
Təndir tikə bilməyən ev tikə bilməz
İmla. Eyvazın yazısı
Təndir tikə bilməyən ev tikə bilməz
Dil qaydası. Sözləri qrammatik mənasına görə fərqləndirmək
Bir boşqab sıyıq
Dil qaydası. Köməkçi nitq hissəsi
Bir boşqab sıyıq. Dinləmə
Dil qaydası. Köməkçi nitq hissəsi
Oxuyub-anlama. Bəlkəni əkiblər bitməyib
Ümumiləşdirici təkrar
Ümumiləşdirici təkrar
Ümumiləşdirici təkrar
Bayrağım. Əsgər marşı
Ən böyük xəzinə.
İlk dərs 
Dil qaydası. Xitab
Oxuyub-anlama. Pul
İfadə. Mismarın yeri qalıb
Hədiyyə
Dil qaydası. Omonim köməkçi n/h
İki qardaş 
Dil qaydası. Sinonim köməkçi n/h
Hökmdar qardaşlar
Dil qaydası. Köməkçi n/h ni xüsusiyyətlərinə görə fərqləndirmək
Hökmdar qardaşlar
İnşa. Mən dövlət başçısı olsaydım, xalqım üçün nə edərdim?
Kirpinin düz sözü 
Dil qaydası.Omonim köməkçi n/h
Hazır yuva 
Dil qaydası.Köməkçi n/h ni 
xüsusiyyətlərinə görə fərqləndirmək
Niyə?
İNGİLİS DİLİ
Unit 1. School Again. Lesson 1. Welcome to school.
Unit 1. School Again. Lesson 1. Welcome to school.
Unit 1. School Again. Lesson 2. At my uncle's.
Unit 1. School Again. Lesson 2. At my uncle's.
Unit 1. School Again. Lesson 3. At the picnic.
Unit 1. School Again. Lesson 3. At the picnic.
Unit 1. School Again. Lesson 4. At the summer house.
Unit 1. School Again. Lesson 4. At the summer house.
Unit 2. Countries and Nationalities. Lesson 1. My pen friend.
Unit 2. Countries and Nationalities. Lesson 1. My pen friend.
Unit 2. Countries and Nationalities. Lesson 2. The United Kingdom.
Unit 2. Countries and Nationalities. Lesson 2. The United Kingdom.
Unit 3. Food. Lesson 1. My favourite food.
RİYAZİYYAT
1 000 000 dairəsində ədədlər
1 000 000 dairəsində ədədlər. Ədədlərin müqayisəsi
1 000 000 dairəsində ədədlər. Yuvarlaqlaşdırma
1 000 000 dairəsində ədədlər. Bir milyon nə qədər böyük ədəddir?
1000000 dairəsində toplama və çıxma. Yuvarlaq ədədlər üzərində toplama və çıxma
1 000 000 dairəsində toplama və çıxma. Çoxrəqəmli ədədləri toplama 
1 000 000 dairəsində toplama və çıxma. Sütunla yazmaqla çıxma
1 000 000 dairəsində toplama və çıxma. 
Cəmə görə mühakimə yolu ilə məsələ həlli
Məsələ həlli. Tam hissə modeli. Cəm və fərqinə görə məchulların tapılması
Məsələ həlli. Tam hissə modeli. Ardıcıl ədədlərin cəminə aid məsələlər
Məsələ həlli. Tam hissə modeli. ...Dəfə çox, ... dəfə az müqayisəsinə görə 
Vurma əməlinin xassələri. Yerdəyişmə və qruplaşdırma xassəsi. 
Vurma əməlinin xassələri. Paylama xassəsi
İkirəqəmli ədədi birrəqəmli ədədə bölmə
Üçrəqəmli ədədi birrəqəmli ədədə bölmə. Qismətin ikirəqəmli olduğu hal
Üçrəqəmli ədədi birrəqəmli ədədə bölmə. 
Üçrəqəmli ədədi birrəqəmli ədədə bölmə. Qismətə nə zaman sıfır yazılır? 
Ədədi orta 
Məsələ həlli. Tam-hissə modeli qurmaqla h/et
Yuvarlaq ədədlər üzərində vurma və bölmə
Hasili və qisməti təqribi hesabla
Tez hesablama vərdişləri 
Çoxrəqəmli ədədi birrəqəmli ədədə vurma
Çoxrəqəmli ədədi birrəqəmli ədədə bölmə. Tez hesablama bacarıqları
Çoxrəqəmli ədədi birrəqəmli ədədə bölmə. 
Çoxrəqəmli ədədi birrəqəmli ədədə bölmə. Qismət neçə rəqəmlidir? 
Çoxrəqəmli ədədi birrəqəmli ədədə bölmə. Qismətə nə zaman sıfır yazılır?
Çoxrəqəmli ədədi birrəqəmli ədədə bölmə.Qalıqlı bölmə
Məsələ həlli . Hərəkətə aid məsələlər.
Məsələ həlli . Qarşı-qarşıya hərəkət
Məsələ həlli . Əks istiqamətli  hərəkət 
Məsələ həlli . Eyni istiqamətli hərəkət 
Hissələr, kəsrlər
Kəsrlərin müqayisəsi
Hissələr, kəsrlər