RUS BÖLMƏSİ ÜZRƏ İBTİDAİ SİNİF HAZIRLIĞI

11.02/2020

I,II, III və IV sinif şagirdləri üçün kurikuluma uyğun hazırlıq proqramı.