TƏKMİLLƏŞDİRMƏ İMTAHAN MÜDDƏTİ

14.02/2020

Təkmilləşdirmə sinifləri üzrə keçirilən  sınaq imtahanları haqqında məlumat.