11.01/2020

Ulduz kurslarında təkmilləşmə bölməsi üçün  dərslərə motivasiya xarakterli "İçimizdəki cövhər" başlığı altında seminar keçirilmişdir.