İBTİDAİ SİNİF İMTAHAN MÜDDƏTİ

14.02/2020

İbtidai  siniflər(II,III və IV siniflər) üzrə keçirilən  sınaq imtahanları haqqında məlumat.