HƏDİYYƏLİ İMTAHANA SAYILI GÜNLƏR QALDI

17.01/2020

Təkmilləşmə (5,6,7 və 8) və ibtidai (2,3,4) sinifləri üçün keçiriləcək hədiyyəli imtahana sayılı gülnər qaldı.İmtahan azərbaycan və rus bölmələri üzrə keçiriləcək.Yüksək nəticə göstərən şagirdlər müxtəlif hədiyyələrlə mükafatlandırılacaqlar.