İBTİDAİ SİNİF SINAQ 1
3-CÜ SİNİF İMTAHAN MÖVZULARI
15.10.2020

AZƏRBAYCAN BÖLMƏSİ

Ana dili

Anaya məktub

Məktəbdə bir gün

Eşitmək və dinləmək

Uşaqların nağılı

Otuz altı, altı (qalın və incə saitlər)

Beş bacının qardaşı (dodaqlanan və dodaqlanmayan saitlər)

“Hə”, yoxsa “bəli”?

İki alma

Yolda hadisə

Tam məxfi

Yaşıl karandaş (kar və cingiltili samitlər)

Riyaziyyat

6-ya vurma və bölmə

7-yə vurma və bölmə

8-ə vurma və bölmə

9-a vurma və bölmə

10-a vurma və bölmə

Vurma və bölmə vərdişləri

Məntiq

Şifrəli əməllər

İngilis dili

Unit 1. Let's learn letters. Lesson 1

Unit 1. Let's learn letters. Lesson 2

Unit 1. Let's learn letters. Lesson 3

Unit 1. Let's learn letters. Lesson 4

Rus dili

Буква Аа

Буква Мм

Буква Пп

Буквы Оо, Нн